ปรับขึ้นต่อเนื่อง ราคาทองราสุดวันนี้

เป็ นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งปร ะเทศต่างให้ความสนใจและติดตามกัน ทั้งนี้ ทอ งๆๆๆๆ เป็นสิ่งที่หลายๆ ต้องการอยากได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่่ องของเครื่องประดับหรือการลงทุน ทองคำนั้น เป็นสิ่งมีค่าสากบลสามารถใช้จ่ายได้ทุกประเทศ 

ทังนี้ในส่วนของราคาทอง ควรต้องมีการศึกษาและติดตามกันให้ดึ

ล่าสุด วันที่ 1 มิถุนายน 2564 สมาคมค้าทองคำรายงาน ราคาทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:31 น. โดยราคาทองล่าสุดราคานั้น ได้มีการป รับขึ้นมาอีก 50 บาท

ทองคำแท่ ง รับซื้ อบาทละ 28,100

ขา ยออกบาทละ 28,200 บาท

ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้ อบาทละ 27,591.20

ขา ยออกบาทละ 28,700บาท

ในการซื้อขายจริง อาจจะไม่ได้ราคาตร งตามที่ประกาศ และแต่ละร้านท องอาจให้ราคาที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากต้นทุนในการบริห ารจัดการของร้านท องคำแต่ละร้านไม่เท่ ากัน