นุ๊ก ธนดล เข้าพิธีอุปสมบทแล้ว

ยังคงเป็นกระแสที่มีคนพูดถึง ต้องบอกเลยวถึงแม้ว่าตอนนี้จะแยกย้ายเดินตามทางของตัวเองไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงติดต่อหากันเสมอ สำหรับอดีตคู่จิ้นอย่าง นุ๊ก-ปาย หรือว่า นุ๊ก ธนดล กับ ป๊ายปาย ฉัตรนภา ที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนได้ออกมาประกาศลดสถานะคู่จิ้ นล ง และขอโทษแฟนคลับด้วยที่ทำให้ต้องผิ ดห วัง แล้วล่ าสุดก็มีงานบุญครั้งใหญ่ค่ะ เพราะว่า นุ๊ก ได้ออกมาประก าศไว้ก่อนหน้านี้ว่าตนเองจะบวชในวันที่ 29 มิถุนายน 2565

 

ซึ่งก็คือวันนี้ โดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความเรียนเชิญแขกพร้อมขออโ ห สิ ก ร รม กั บเรื่องต่างๆ โดยระบุว่า “เนื่องด้วย ข้าพเจ้า นายธนดล ศิริแวว จะเข้ารับการอุปสมบท ในวันที่29 มิถุนายน พ.ศ.2565 จึงขอกราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ ญาติสนิท มิตรสหาย

 

และทุกท่านที่เคารพนับถือ ร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทครั้งนี้ ก รร มใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยก ายก รรม  วจี ก รรม ม โนก รรม จะด้วยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดีลับหลังก็ดี รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ในภพชาตินี้หรือช า ติใดก็ตาม ขอให้ทุกท่านอโ ห กร รม และอนุโมทนา บุญในก ารอุปสมบทของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ 🙏 #ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตัวเองครับ #แล้วมาเอาบุญด้วยกันนะครับ.🙏🙏🙏”

 

โดยในวันนี้ นุ๊ก ได้เข้าพิธีอุปสมบทที่จังหวัดขอนแก่น งานนี้ก็มีญาติสนิทมิตรสหาย เดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งก็รวมไปถึง ป๊ายปาย ด้วย

 

ต่อมา ป๊ายปาย ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพที่ตัวเองกำลังปลงผมนาค พร้อมทั้งขออโ ห สิ กร รมที่เคยล่วงเกินที่ผ่านมา และขออนุโมทนาบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วย โดยระบุว่า “ขออโ หสิ กร ร ม นายธนดล ศิริแวว นุ๊ก ธนดล ที่เคยล่วงเกิน ทั้งก าย กรรม วจี กร รม มโน กร รม ทั้งต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ขออนุโมทนาสาธุกับบุญใหญ่ครั้งนี้

 

ในการอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณบิดามารดา ด้วยความตั้งใจดีในครั้งนี้ 🙏🥰”

ภาพดังกล่ าว ภาพดังกล่ าว โพสต์ดังกล่ าว คอมเมนต์ดังกล่ าว อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ