ด่วน สั่งปิดอีกโรงเรียน หลังเจอนักเรียนติด CV-19

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2564 ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท รองนายแพทย์สาธารณสุขจ.พิษณุโลก พร้อมทีมสอบสวน

โ ร ค รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก เข้าสำรวจห้องเรียนเพื่อสอบสวน โ ร ค เชิงรุก หลังมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ติด โ ค วิ ด – 1 9 และมีเพื่อนร่วมชั้น คณะครู อาจารย์ เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 28 คน

โดยมีนายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ผอ.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 หัวหน้าระดับชั้น/หัวหน้างานอาคารสถานที่ และหัวหน้างานอนามัย นำตรวจห้องเรียนอาคาร 8

ซึ่งเป็นห้องที่นักเรียนที่ติด เ ชื้ อ ไปนั่งเรียนเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยบ่ายวันนี้นักเรียนจำนวน 19 คน ที่มาเรียนเมื่อวันจันทร์และเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ได้พากันไปตรวจหาเชื้อที่รพ.พุทธชินราช และจะทำการตรวจอีกครั้งในวันที่ 3 ก.ค. เพื่อยืนยันผลที่ชัดเจนอีกครั้ง

ส่วนการเรียนสอนเบื้องต้น ทางโรงเรียนประกาศปิดโรงเรียนเป็นเวลา 3 วัน โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน ระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย. 64 ล่าสุด ผอ.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้ประกาศขยายการเรียนออนไลน์ ไปจนถึงวันที่ 2 ก.ค. 64

นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง ผอ.โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ฉี ดพ่น น้ำ ย า ฆ่ า เ ชื้ อ โ ร ค และทำความสะอาดโรงอาหาร ห้องสมุด ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ศาลาพักผ่อน ห้องพักครู สำนักงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งประกาศปิดโรงเรียน ระหว่างวันที่ 24-25 มิ.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับจ.พิษณุโลก วันนี้พบผู้ ติ ด เ ชื้ อ เป็น ผู้ ป่ ว ย รายใหม่ อีก 5 ราย เป็น อ.เมืองพิษณุโลกทั้งหมด และคนในครอบครัวเดียวกับผู้ ป่ ว ย เคสก่อนหน้า รวมยอดสะสม 375 ราย ยังคงรักษาอยู่ 27 ราย