ด่วนมาก กทม.เจอCV-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้แล้ว

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากจากกรณี การแพร่ระบาดของโควิดในหลายพื้นที่ โดยพบว่า สายพันธุ์แอลฟา (อังกฤษ) เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในหลายพื้นที่

แต่มีการจับตา สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) ซึ่งพบว่า เริ่มแพร่กระจายจาก แคมป์คนงานหลักสี่ไปยังจังหวัดต่าง ๆ และพบว่า

สายพันธุ์ เบตา (แอฟริกาใต้) ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีการจับตาอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. แหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

ในประเทศไทย พบว่าใน กทม.มีเชื้อไวรัสสายพันธุ์แอลฟา (อังกฤษ) และสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) เริ่มระบาดนั้น

ล่าสุดมีรายงานว่าพบเชื้อสายพันธุ์ เบตา (แอฟริกาใต้) ในพื้นที่ กทม. ด้วย เบื้องต้นมี 1 ราย เบื้องต้นมีความเชื่อมโยงมาจากผู้ติดเชื้อที่ จ.นราธิวาส

ส่วนในรายละเอียดนั้นทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์น่าจะมีการแถลงให้ทราบในเร็วๆ นี้