ซิโนแวค 2 ล้านโดส ถึงกรุงเทพฯ แล้ว

ถือเป็นข่าวดีสำหรับคนไทย เพราะเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้มีการโพสต์ภาพวั ค ซีน ซิโนแวค จากประเทศจีนว่าได้มีการส่งมาถึงกรุงเทพฯ ประเทศไทยแล้ว

โดยระบุว่า วั ค ซีนซิโนแวคชุดใหม่จำนวน 2 ล้านโดส ส่งถึงกรุงเทพฯ แล้ว ปัจจุบัน จีนได้จัดหาวั ค ซีนป้องกัน cv 19 ให้แก่ประเทศไทยแล้วจำนวน 12 ชุด รวมทั้งสิ้น 10.5 ล้านโดส วั ค ซีนจีนจะช่วยชาวไทยต่อสู้กับการแพร่ cv อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยสู้ ๆ

โพสต์ดังกล่าว

ส่งมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้ว