ชาวบ้านพากันร่อนทอง ได้รวมก้อนโต

เป็นเรื่องราวที่มีคนให้ความสนใจ ที่อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดินแดนแห่งทองบางสะพาน นายกกฤษฎา หมวดน้อย ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมอำเภอตำบลร่อนทอง เปิดเผยว่า หลังจากปัญหามีการปลดล็อก ประกาศให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เป็นจังหวัดท่องเที่ยว ทำให้ขณะนี้มีผู้สนใจทั่วประเทศติดต่อจะเดินทางมาร่อนทองที่บางสะพานกันเป็นจำนวนมาก

ส่วนหนึ่ง เดินทางมาชมวัฒนธรรมของชาวบางสะพานในการร่อนทอง ส่วนหนึ่งตั้งใจมาท่องเที่ยวและมาร่อนทองในคลองทองบางสะพาน ซึ่งทองบางสะพานนั้นเป็นทอง 99.99% และมีนพคุณอยู่ในตัวเชื่อกันว่าสามารถป้องกันภูตผีปิศาจได้ จึงทำให้ทองบางสะพานมีราคาสูงกว่าทองทั่วไปถึงเท่าตัว

นายบิน พาริหาร อายุ 50 ปี ชาวบ้านวังน้ำเขียวหมู่ 7 ต.ร่อนทอง ที่ถนัดในการดำน้ำหาทองและขุดทองขึ้นมาร่อน กล่ าวให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า ในช่วง ตนเองไม่ได้ไปไหนก็จะนำเลียงซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการร่อนทอง มาร่อนทองแทบทุกวัน ทองที่ได้จะเก็บสะสมไว้ มีทั้งเม็ดใหญ่เกือบ 1 บาท เม็ดเล็กๆ และเป็นเกล็ดทอง ซึ่งทองคำเม็ดจะมีลักษณะแตกต่างกันไป บางเม็ดเป็นประติมากรรมจากธรรมชาติหลายรูปแบบ เช่น เป็นตัวสิงห์ เป็นองค์พระ เป็นม้าศึกที่มีทหารขี่อยู่บนหลัง แล้วแต่การจินตนาการของแต่ละบุคล มีผู้สนใจมากมาขอเปลี่ยนไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล

นายอ้วน บรรณกิจ ชาวบ้านคลองเพลิน ม.9 ต.ร่อนทอง เปิดเผยว่า หลังจากว่างจากทำสวนทำไร่ก็จะพาครอบครัวมาร่อนทอง ที่คลองทองบางสะพาน เป็นรายได้พิเศษ วันละร้อยสองร้อย บางวันมีรายได้หลายพันบาท ซึ่งจะใช้พลั่วตักดินในคลองมาใส่เลียง ร่อนให้หินและดินออกไป สุดท้ายจะเหลือแต่ทองที่ติดก้นเลียง นำไปขายเป็นรายได้ที่ดี เป็นอาชีพเสริมจากการทำสวนทำไร่

นายชาญชัย สงวนไว้ อายุ 65 ปี ชาวบ้านป่าร่อน ต.ร่อนทอง เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบ้างแล้ว โดยประสานงานผ่านที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมตำบลร่อนทอง ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึง จะมีอุปกรณ์ในการให้เช่า 1 ชุด ประกอบด้วย เลียง พลั่ว กระป๋อง ฯลฯ ชุดละ 100 บาท ให้นักท่องเที่ยวได้นำไปร่อนหาทองกันได้ทั้งวัน โดยจะมีการสาธิตแนะนำวิธีการร่อนทอง เมื่อนักท่องเที่ยวร่อนพบทอง ก็จะเป็นของตัวเองสามารถนำกลับไปได้เลย

นายหลี แซ่ชิ้น อายุ 74 ปี ซึ่งถนัดในการขุดบ่อนำเอาดินขึ้นมาทำการร่อนหาทอง กล่ าวว่า หมู่บ้านร่อนทองตั้งแต่อดีต มีทั้งกะเหรี่ยง มอญ พม่า มาร่อนทอง ที่หมู่บ้านร่อนทอง ห้วยจังหัน ตลาดเก่า ในอดีตจะมีทองจำนวนมาก ร่อนได้เม็ดเล็กกว่าเม็ดข้าวโพดเม็ดข้าวสารก็จะไม่เอา จะเอาเฉพาะเม็ดใหญ่มากกว่า 3 หุนขึ้นไป ตนเองตอนเด็กๆ เคยได้เม็ดละถึง 10 บาท

นายกกฤษฎา หมวดน้อย ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมอำเภอตำบลร่อนทอง กล่ าวว่า ในอดีตปรากฏหลักฐานในพงศาวดาร พระสมัยของพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกษฐ์ ในพ.ศ. 2289-2291 ได้เกณฑ์ไพร่พลจำนวน 2 พันคน มาร่อนทองที่บางสะพานได้ทองคำ 90 ชั่ง น้ำหนัก 54 กิโลกรัม หรือน้ำหนักทอง 3,600 บาท นำไปหุ้มยอดมณฑปพระพุทธบาทสระบุรี นอกจากนี้ ในวรรณคดีขุนช้าง ขุนแผน มีกล่ าวถึงการนำทองบางสะพานไปทำ ดาบฟ้าฟื้น ของขุนแผน ความตอนหนึ่งระบุว่า เอาไม้ระงับสรรพย ามาทำฝัก ประสมผงลงรักให้ผิวผ่อง กาบหุ้มต้นปลายลายจำลอง ทำด้วยทองถ้วนบาทชาติ บางตะพาน ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่าบางสะพาน ดาบฟ้าฟื้นของขุนแผนนั้นถือเป็นดาบอันศักดิ์สิทธิ์คู่กายของขุนแผน

วัฒนธรรมการร่อนทองบางสะพาน ได้มีการสืบสานวัฒนธรรมจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน และมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้สนใจสามารถโทรประสานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-378-8258 ประสานกับศูนย์การเรียนรู้การร่อนทอง เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้าให้เพียงพอ