ไม่ปิดโรงงานทำให้ติดไปครึ่งร้อย

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โซเชียลเข้ามาแสดงความเห็น และ วิ พ า ก ษ์วิ จ  า ร ณ์ กันเป็นจำนวนมาก หลังมีผู้ใช้เฟสบุ๊ค ฟ้าหลังฝน คนเดินดิน เ ผ ย แ พ ร่ ภาพบรรยากาศในโรงงานแห่งหนึ่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพนักงาน ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด – 1 9 กว่า 53 คน แต่ยังให้พนักงานมาทำงานอีกตามปกติ ถาม หรือต้องรอให้ ติ ด เ ชื้ อกันทั้งโรงงานก่อน

ภาพดังกล่าว

บ.xxx จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงงานมีผู้ ป่ ว ย ติ ด เ ชื้ อ 53 คน มีคนถูก กั ก ตัวอีก500 ฟ่าคน แต่ไม่ยอมปิดโรงงาน หรือจะรอให้มีคน ติ ด เ ชื้ อ ทั้งโรงงานก่อน ตอนนี้เ ดื อ ด ร้  อ น มากที่บ้านมีคน แ ก่ มีเด็กเล็ก ใครรู้ว่าต้องทำไงช่วยที

ภาพดังกล่าว

ขอบคุณที่มาจาก ฟ้าหลังฝน คนเดินดิน