โครงการเราชนะ มี 2 กลุ่ม เงินเข้าไม่พร้อมกัน

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อเนื่องจากต้องบอกเลยว่า หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือในสถาการณ์ cv โดยขยายโครงการทั้งเราชนะ และ ม.33 เรารักกัน ออกไป พร้อมกับจะมีการเพิ่มเงินเพื่อให้ประชาชนนำไปจับจ่ายซื้อของ ซึ่งในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เงินจากโครงการเราชนะจะเข้าแล้ว แต่จะมีบางคนที่ได้ ส่วนอีกกลุ่มที่ต้องรอ

ในส่วนของโครงการเราชนะรอบใหม่ จะเป็นการโอนเงินให้ 2,000 บาท โดยแบ่งเป็นสัปดาห์ละ 1,000 บาท 2 ครั้ง แต่มีคน 2 กลุ่มในโครงการนี้ ได้แก่ กลุ่มที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง และกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กลุ่มที่จะได้เงินก่อนคือ กลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง ส่วนกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้เงินในวันที่ 21 พฤษภาคม เป็นครั้งแรก

ในส่วนกำหนดการโอนเงินเราชนะ มีดังต่อไปนี้

กลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง : กลุ่มนี้จะได้รับเงินทุกวันพฤหัสบดี โดยจะเริ่มโอนเงินครั้งแรกวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และอีกครั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : กลุ่มนี้จะได้รับเงินทุกวันศุกร์ โดยจะเริ่มโอนเงินครั้งแรกวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และอีกครั้งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการเราชนะ และโครงการอื่นๆ ทางทีมข่าวจะนำมาอัพเดททันที