แนะวิธีทำสัญญาผ่านแอปฯ MyMo

ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พ.ค.  ที่ผ่านมา สิ น เ ชื่ อ ธนาคารออมสินได้มีการขยายฐานผู้ กู้ เงินเพิ่มอีก 2 ล้านคน โดยทางธนาคารได้มีการอนุมัติและทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่คุณสมบัติผ่านแล้ว ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo

ภาพดังกล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนของวิธีการทำสัญญาผ่านแอปฯ MyMo เพื่อรับเงิน สิ น เ ชื่ อ ช่วยเหลือช่วงสถานการณ์ โค วิ ด จำนวน 10,000 บาท มีดังนี้

1. ได้รับ SMS แจ้ง เ ตื อ น ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo

2. เข้า แอปพลิเคชัน MyMo กดเลือกเมนู สมัคร สิ น เ ชื่ อ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

3. หน้าธนาคารพิจารณาจะมีข้อความแจ้ง คุณได้รับการอนุมิติ ให้กดปุ่ม ถัดไป เพื่อดำเนินการทำสัญญา

4. อ่านรายละเอียด สิ น เ ชื่ อ ที่คุณจะได้รับและกด ถัดไป

5. อ่านสัญญาเงินกู้แล้วทำเครื่องหมายถูก / และกด ยอมรับ

ภาพดังกล่าว

6. ใส่รหัสผ่าน MyMo หรือ สแกนหน้า หรือ สแกนนิ้วเมือ เพื่อยืนยันสัญญาเงิน  กู้

7. กดรับรหัส OTP เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

8. หน้าจอแสดงผล สมัคร สิ น เ ชื่ อ  สำเร็จ กด เสร็จสิ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว สินเชื่อเงิน กู้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจาก โค วิ ด จากธนาคารออมสินจำนวน 10,000 บาท จะโอนเข้าบัญชีภายใน 3 วัน

ออมสิน Mymo