เลขขันน้ำมนต์ให้โชค

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2564)  ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 7 ตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน คือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงกัน 3 คราว วันนี้ชาวพุทธถือว่าเป็นวันสำคัญ จะพากันไปทำบุญที่วัดกัน

ภาพดังกล่าว

สำหรับวัดศรีทรงธรรม บ้านหนองกล้า หมู่ที่ 6 ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ก็ยังมีญาติโยมเดินทางกรายไหว้ขอโชคลาภจาก ไ อ้ ไข่รุ่นบันดาลทรัพย์ ไม่ขาดสายถึงแม้วันนี้ถึงเป็นสันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็มีญาตอโยมเดินทางมากราบไหว้ไอ้ไข่ไม่มากนักเนื่องจากทุกคนยัง  ก ลั  ว เรื่องการ แ พ ร่ เ ชื้ อไ ว รั ส โ ค วิ ด 19 แต่ทางสัดก็ได้มีมาตรการเฝ้า ระ วั ง การ แ พ ร่เชื้ อ อย่างเข้ ม งว ด

ภาพดังกล่าว

ที่ศ า ล าไ อ้ ไข่มีผู้โชคดีครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการส่องตัวเลขขันน้ำมนต์หรือจุดธูปนำโชค เข้าตรงมาครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้ตามต่อว่าไอ้ไข่วัดศรีทรงธรรมจะให้โชคต่อตามที่ขอ มีการจุดประทัดหมื่นนัดถวายพร้อมจุดบั้ ง ไ ฟ ถวายปู่ศรีทรงธรรมในพระอุโบสถ เพื่อขอฟ้าฝนให้ตกตามฤดูกาลตามความเชื่อ สำหรับตัวเลขหางประทัดของผู้โชคดี หลังจุดเสร็จส่องตัวเลขเห็นสามตัวมี 195 ส่วนสองตัวมี 30 ทำเอาคอหวยพอใจในตัวเลขวันสำคัญ ส่วนขันน้ำมนต์นั้นส่องเห็นตามสายมี 183,45,15 สุดแท้แต่สายตาของแต่คนถือว่าสุดท้ายดวงแต่ละคนจะมองเห็นต่างกัน

ข่าวโดย นาริสา หลักทอง ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัด อุดรธานี