เงินเข้าระบบแล้วเช็คเลย

มีหลายคนทราบวันโอนเงินกันแล้ว สำหรับ เราชนะ กลุ่มผู้ได้รับสิทธิเราชนะจะได้รับเงินเยียวย าคนละ 2000 บาท โดยจะแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด และขยายระยะเวลาหมดเขตจากวันที่ 31 พ.ค. 64 ออกไปเป็น 30 มิ.ย. 64

ภาพดังกล่าว

กลุ่มนี้ได้ก่อน กลุ่มเป๋าตังค์

กลุ่มที่ 2 ที่จะได้คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มประชาชน

ภาพดังกล่าว

กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม ม.33

ภาพดังกล่าว

รอรับเงินกันได้เลย

ล่าสุดสำหรับกลุ่มแรก กลุ่มกระเป๋าตังค์ และกลุ่มบัตรประชาชน เงินได้โอนเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว แต่จะสามารถใช้ได้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 64

ภาพดังกล่าว

เงินเข้าระบบแล้ว

บัตรสวัสดิการเงินเข้าระบบแล้ว สำหรับท่านที่ต้องการเช็คเงินในระบบสามารถเข้าไปเช็กกันได้เลย

ภาพดังกล่าว

ม.33 เงินเข้าระบบแล้ว

ภาพดังกล่าว

กรอกให้ครบแล้วกดตรวจสอบสถานะ

ต้องการเช็กสถานะเงินเข้า คลิก