เผย 4 จังหวัด อาจหนักกว่ากรุงเทพฯ

จากการสรุป 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ ติ ด c v -19 สูงสุดในประเทศรายใหม่ จากศูนย์บริหารสถานการณ์ c v -19 (ศบค.) ต ร ว จ สอบอัพเดท10 จังหวัดอันดับพบผู้ c v 19 สูงสุด

จํานวนผู้ ติ ด cv-19 ในประเทศรายใหม่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 539 ราย

2 นนทบุรี 276 ราย

3 สมุทรปราการ 145 ราย

4 ชลบุรี 89 ราย

5 ปทุมธานี 62 ราย

6 เชียงใหม่ 55 ราย

7 สมุทรสาคร 53 ราย

8 สุราษฎร์ธานี 48 ราย

9 ระนอง 45 ราย

10 ฉะเชิงเทรา 37 ราย

ทั้งนี้ กทม.อันดับ1 แต่ยอดรายวันลดลง จับตานนทบุรี สมุทรปราการ ระนอง ฉะเชิงเทรา ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและ เ ข้ ม ง ว ด (สีแดงเข้ม) จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ

สำหรับ พื้นที่ ค ว บ คุมสูงสุดและ เ ข้  ม ง ว ด (สีแดงเข้ม) จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ