เผยไทม์ไลน์ คนขับรถทัวร์ติด วิ่งกรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์

ล่าสุดวันนี้ (5 พ.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจสำนักงานสาธารณสุข(สสจ.)จังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานสถานการณ์การ แ พ ร่ c v-19 จ.อุตรดิตถ์ และ ไทมไลน์ผู้ติด เ ชื้ อ ล่าสุด ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ยอดผู้ ป่ ว ย สะสมระลอกใหม่เดือนเม.ย. อยู่ที่ 64 คน รั ก ษ า หายแล้ว 20 ราย ยัง รั ก ษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 44 ราย และรายที่ 64 ที่เพิ่งพบนั้นเป็นเพศชาย อายุ 49 ปี เป็นชาว จ.บุรีรัมย์ มีภรรยาและลูกอยู่ที่ จ.แพร่ อาชีพขับรถโดยสารประจำทาง บริษัท นครชัยแอร์ สายกรุงเทพ-อุตรดิตถ์

ไทม์ไลน์ดังกล่าว

ตามไทมไลน์ เจ้าตัวขับรถโดยสารรับส่งผู้โดยสาร ไป-กลับ อุตรดิตถ์-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.64 จนถึงวันที่ 3 พ.ค.64 รวม 12 วัน จำนวน 14 เที่ยว และวันที่ 3 พ.ค.64 ไปตลาดนัดแม่บุญมา ตั้งอยู่ใกล้ๆ บขส.อุตรดิตถ์ จากนั้นมีอาการ ค รั่ น เนื้อ ค รั่ น ตัวนั่งวินมอไซค์หน้า ขบส.ไปหาหมอโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และตรวจหาcv-19 ผลเป็นบวก

ทั้งนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยรายนี้ถือว่าเป็นรายที่น่าเป็นห่วง เพราะตลอดระยะเวลาของการขับรถโดยสารตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.-3 พ.ค.64 นั้น สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้โดยสารไม่รู้จำนวนกี่คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในขณะที่หลายหน่วยงานของจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังคงบูรณาการเน้นสร้างความเชื่อมั่นและให้ชาว จ.อุตรดิตถ์ มีความปลอดภัยจาก c v-19 โดยนายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา (สว.) หรือ สว.อ่อง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์และกิจกรรมนันทนาการของ สว. พร้อม นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ และ นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ชร หรือ เค เยาวราช นำจิตอาสาทั้งชายและหญิงมากกว่า 10 คน ฉี ด พ่ น c v-19 ศาลาการเปรียญ กุฏิ พระอุโบสถ์ ตลอดจนเหล่าพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ที่วัดพะบรมธาตุทุ่งยั้ง และวัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง ต.ทุ่งยั้ง

ซึ่งวัดทั้ง 2 แห่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ จ.อุตรดิตถ์ด้วย นอกจากนี้ยังแจกสเปรย์สำหรับ ฉี ด ขวดขนาดพกพาให้กับประชาชนที่มาทำบุญไหว้พระด้วย

จากนั้นนายพีระศักดิ์ มอบอาหารกล่องซึ่งได้รับการสนับสนุนจากร้านเอ็มเค สุกี้ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนลูกจ้างพนักงานที่ปฏิบัติงานด่านหน้า ในการ ต่ อ สู้ กับ c v-19 โรงพยาบาล 2 แห่ง โรงพยาบาลลับแล จำนวน 200 กล่อง และโรงพยาบาลค่าย พ ระ ยา พิ ชั ย  ด า บ หั ก มณฑลทหารบก (มทบ.) ที่ 35 จ.อุตรดิตถ์ อีกจำนวน 100 กล่อง

พร้อมให้เจ้าหน้าที่ ฉี ด พ่ น เพื่อ ฆ่ า เ ชื้ อ ไ ว รั ส ต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลสนามขนาน 50 เตียง ของโรงพยาบาลค่าย พ ระ ยา พิ ชั ย ด า บ หั ก ด้วย ซึ่งการมอบอาหารกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 2 โรงพยาบาลดังกล่าว เป็นไปตามโครงการ Senate Food สว.มาแล้ว ที่มีความห่วงใยเรื่องของความ ป ล อ ด ภั ย ของประชาชนที่ เดื อ ด ร้ อ น และบุคคลากรทางการแพทย์ ช่วง ก า ร ร ะบ า ด เ ชื้ อ โค วิ ด-19