เปิดเลขมงคล วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

วันนี้แล้วสำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ใครที่อยากได้เลขมงคลมาดูทางนี้เลย โดยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าชายพระองค์น้อย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ที่ทรงเจริญพระชันษาครบ 16 ปี ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2548 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชหัตถเลขา ขนานพระนามว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

โดยพระนามของพระองค์นั้น แปลว่า ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง โปรดเกล้าฯ ให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti