เปิดรายชื่อ 19 จังหวัดปลอด CV-19

ล่าสุดศบค.ได้มีการรายงานสถานการณ์ โ  ค วิ ด-19  ภายในประเทศไทย ล่าสุด (16 พ.ค.64) พบติดเชื้อ โ ค วิ  ด เพิ่มอีก 2,302 ราย รวมผู้ ป่ ว ย ยืนยันสะสม 101,447 ราย หาย ป่ ว  ย เพิ่ม 2,136 ราย รวมหาย ป่  ว ย 65,803 ราย รั ก ษ า อยู่รวม 35,055 ราย อาการหนัก 1,228 ราย ใช้เครื่องช่วย ห า ย ใ จ 408 ราย เ สี ย   ชี วิ ตเพิ่ม 24 คน รวมผู้ เ สี   ย ชี วิ ต สะสม 589 คน

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด-19 (ศบค.) ได้รายงานความหนาแน่นของผู้ติด เ ชื้ อในประเทศไทย โดยโซนสีขาวคือจังหวัดที่ไม่มีมีผู้ติด เ ชื้ อ เลย 19 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน อ่างทอง นครพนม ตราด ตาก น่าน สุโขทัย สมุทรสงคราม กาพสินธุ์ ชุมพร อุตรดิตถ์ ชัยนาท หนองคาย อำนาจเจริญ แม่ฮ่องสอน หนองบัวลำภู บึงกาฬ อุทัยธานี และสตูล

ขณะที่โซนสีแดงพบ 4 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อเกิน 100 รายต่อวัน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ และนนทบุรี

รายชื่อจังหวัด