เปิดพื้นที่ 37จังหวัดเตรียมรับมือฝน

ล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานแผนที่แสดงพื้นที่ เ สี่ ย ง ภั ย ฝนฟ้า คะ น อ ง และลม ก ระ โ ช ก แ ร ง ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่ เ สี่  ย ง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, พะเยา, ลำปาง, ลำพูน, ตาก, สุโขทัย, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, เลย, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, สกลนคร, บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, นครราชสีมา, นครนายก, สระแก้ว, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, อุทัยธานี, ชัยนาท, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

ภาพดังกล่าว

ด้วยในช่วงวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้า คะ น อ ง กับมีฝนตก ห  นั ก บางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล อันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตก ห นั ก บางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า คะ  น อ ง คลื่นสูงมากกว่า

ขอให้ประชาชนบริเวณบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ควรเพิ่มความ ระ มั ด ระ วั ง ในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้า คะ น อ ง