เปิดตลาดววันนี้ ทองขึ้น 2 ครั้งติด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ทอ ง ท องท อง ถือว่าเป็น สิ่งที่มีค่า ส่วนใหญ่คนไทยกว่า 70 ล้านคน ต้องการมีใว้ครอบครองเพราะว่า เป็นทรัพย์สินมีค่าสากลสามารถใช้ได้ทั่วโลก เพราะชนั้นเพื่อการไม่เสี ยผลประโยชน์  ควรมีการศึกษาและติดตามในส่วนของราคาทองให้ทัน ล่าสุด

ล่าสุด มูลค่าทอ งครั้งล่าสุด ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นั้นได้มีการป รับขึ้นมาจากวันที่ 20 พฤษภาคา2564 จากประกาศครั้งแลกอีก 50 บาท  เมื่อ เวลา 9.58 โดฃนวันนนี้มีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อ 2 ครั้งติดแล้ว   สวนราคาทอ งคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,872.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์

โดยทองคำแท่งขา ยออกอยู่ที่ 27850 บาท

รับซื้ ออยู่ที่ 27750 บาท

ทองรูปพรรณ ขา ยออกอยู่ที่ 28350 บาท

ขา ยออกอยู่ที่ 27750 บาท

มูลค่าซื้ อขา ยทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันอัที่ 19 พฤษภาคม 2564

มูลค่าทอ งรูปพรรณ ขา ยออกบาทละ 28,300 รับซื้ อบาทละ 27,197.04

มูลค่าทอ งแท่ง ขา ยออกบาทละ 27,800 รับซื้ อบาทละ 27,700