เตรียมตัวเลยลงทะเบียนรอบใหม่

ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมหน่วยงานเศรษฐกิจ คณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 3 พ.ค. เพื่อหารือมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผล ก ระ ท บ จากการแ พ ร่ กระจาย CV19 ระลอก 3 เพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 5 พ.ค.นี้ แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงความคืบหน้าของการออกมาตรการในการ  เ ยี ย ว ย าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ C V19 ระลอกล่าสุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการมอบหมายให้ สศช.และกระทรวงการคลัง ทำมาตรการมาเสนอ

โดยนายกรัฐมนตรีต้องการเร่งให้ประกาศ ม า ต ร ก า รให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับความ เ ดื อ ด ร้ อ น ของประชาชนที่เกิดขึ้น จึงให้มีการนำชุด ม า ต ร ก า  รที่จะออกมาเป็นหลักการเบื้องต้นเสนอให้ ครม.พิจารณาก่อน ทั้งนี้ หน่วยงานเศรษฐกิจได้ให้ข้อมูลกับนายกรัฐมนตรี ว่า ม า ต ร  ก า ร เยียวยาประชาชนยังต้องใช้เวลาในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านเนื่องจากสถานการณ์การ แ พ ร่ ระ บ า ด เนื่องจากการ ระ บ า ด ในครั้งนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ห นั ก และมีความ รุ  น แ ร ง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างจึงต้องดูว่าวงเงินที่จะใช้เยียวยาเท่าไหร่จึงจะเพียงพอเหมาะสม

สำหรับมาตรการที่สามารถดำเนินการได้เลยคือ ม า ต ร ก า  ร คนละครึ่ง เฟส 3 ซึ่งใช้วงเงินประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังได้ส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการก ลั่ น กรองเงินกู้ฯ ที่มี สศช.เป็นประธานแล้ว คาดว่ารายละเอียดของโครงการนี้จะมีการพิจารณาและนำเข้าสู่การประชุมของ ครม.ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน พ.ค.นี้

รวมทั้งเปิดลงทะเบียนในเดือน พ.ค.นี้ และมีผลในเดือน มิ.ย.นี้ โดย ม า ต ร ก า ร ที่ดำเนินการจะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยได้หลังจากมาตรการเศรษฐกิจที่ออกมาก่อนหน้านี้ทยอยหมดลงปลายเดือน พ.ค.นี้

ส่วน ม า ต ร ก า ร เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 มีแนวความคิดให้เลื่อนโครงการออกไปในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจาก ศบค.ประกาศขอให้มีการงดการเดินทางในหลายพื้นที่เพื่อจำกัดการ แ พ ร่ ระ บ า ด ของ โ ร ค  ซึ่งการเลื่อนระยะเวลาโครงการเที่ยวด้วยกันจากเดิมที่ให้สิทธิ์เราจอง 2 ล้านสิทธิ์ เริ่มต้นในวันที่ 17 พ.ค.นี้ ทั้งนี้ คาดว่าจะให้เริ่มลงทะเบียนใหม่ในเดือน มิ.ย.และขยายระยะเวลาการสิ้นสุดโครงการไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ส.ค.2564

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและคณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจได้พิจารณาถึงความคืบหน้าของ ม า ต  ร ก า ร ต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของมาตรการด้านการเงินผ่านการช่วยเหลือลูก ห นี้ ที่ได้รับผล กระ  ท บ จากสถานการณ์ CV19 และการออก พ.ร.ก.ด้านการเงินต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ รวมถึงม า ต ร ก า ร ด้าน ภ า ษี

ทั้งการลด ภ า ษี และการขยายกำหนดเวลาต่างๆ อีกทั้งมาตรการด้านการคลังผ่านโครงการ เ ยี ย ว ย า และ ม า ต รก า ร ก ระตุ้ น กำลังซื้อต่างๆ ซึ่งมีทั้งโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เช่นโครงการคนละครึ่งระยะที่ 1-2 โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการที่ยังดำเนินการอยู่ เช่น โครงการเราชนะ

ทั้งนี้ นายกฯ ย้ำความจำเป็นที่ต้องพิจารณา ม า ตร ก า ร ที่จะออกมาใหม่ในรอบนี้ให้รวดเร็วและด้วยความรอบคอบ โดยมาตรการใดที่พร้อมให้ดำเนินการทันที และนายกรัฐมนตรีขอให้หน่วยงานต้นสังกัดนำเสนอเข้า ครม.พิจารณาวันที่ 5 พ.ค.2564 และจะมอบนายสุพัฒนพงษ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้แถลงหลังประชุม ครม. นายกฯกล่าว ในที่ประชุมว่า ม า ตร ก  า ร อะไรที่ทำได้เลยก็ให้เสนอเข้ามาให้ ครม.ในวันพุธนี้พิจารณาทันที ม า ต รก า ร อะไรที่ยังทำไม่ได้ทันที ก็ให้เสนอเข้ามาเป็นหลักการเพื่อที่จะได้ประกาศให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลได้มีการเตรียม  ม  า ต ร ก า ร ต่างๆเตรียมพร้อมไว้แล้ว นายอนุชา กล่าว

ทั้งนี้ การ แ พ ร่ ก ระ จ า ย C V19 ในรอบล่าสุดนี้ ได้ก ระ จ า ย ไปทั่วประเทศ และมีผล กระ ท บ ในวงกว้างกว่ารอบที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณา ม  า ต ร ก า ร ที่เหมาะสมเพิ่มเติม เพื่อดูแลและ เ ยี ย ว ย า ประชาชนอย่างเร่งด่วน และฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยจะพิจารณามาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันที เช่น ม า ต รก า ร ด้านการเงิน มาตรการด้านสินเชื่ อ มาตรการพักชำระหนี้ รวมถึงมาตรการลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ม า ต ร  ก าร การ รั ก ษ า ระดับการบริโภคภายในประเทศและ ม า ต  ร ก า ร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ