เช็คเงินเราชนะเข้ารวม 9000

ข่าวดีสัปดาห์นี้ เงินเราชนะ กระทรวงการคลังจะโอนเงินช่วยเหลือโครงการ เราชนะ รอบใหม่ให้ประชาชน 3 กลุ่ม ส่วนโครงการอื่น ๆ ยืนยันอยู่ระหว่างดำเนินการ กระทรวงการคลัง เตรียมโอนเงินโครงการเราชนะ เยียวยาผู้ได้รับผล ก ระ ท บ cv รอบใหม่ ให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมดกว่า 32.9 ล้านคน คนละ 2,000 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท

ภาพดังกล่าว

โดยสัปดาห์นี้ จะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิทั่วไป ในวันที่ 20 พฤษภาคม นี้ ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการฯ และกลุ่ม เ ป ร าะ บ า ง จะได้รับโอนเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้

ภาพดังกล่าว

ย้ำว่าจะได้เงินคนละ 1,000 บาท ส่วนอีก 1,000 บาทโอนสัปดาห์ถัดไป และกลุ่มที่ได้รับสิทธิ ม33เรารักกัน สัปดาห์นี้ยังไม่มีเงินโอนเข้า ให้รอรับครั้งแรกในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้

ภาพดังกล่าว

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า ม า ต   ร ก า ร ก ระ ตุ้ น เศรษฐกิจยังมีอีกหลายโครงการในช่วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ภาพดังกล่าว

ทั้ง คนละครึ่ง เฟส 3, โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ และการเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นเวลา 6 เดือน แต่จะต้องเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาอนุมัติอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์ ค ลี่ ค ล า ย  แล้ว

ภาพดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ บนโลกออนไลน์ต่าง ต ก ใ จ และ ส ง สั ย หลังจากที่เข้าระบบให้แอบเป๋าตังแล้วพบว่า เราชนะขึ้นแจ้งสิทธิ์พดังนี้ ได้รับสิทธิ์เป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1000 บาท รวม 9000 บาท เช่นกับ ม.33 ที่ขึ้นยอดรวมว่า 6000 บาท ทำให้คน ส ง สั ย ว่าความจริงแล้วได้เงิน เ ยี ย ว   ย า  เท่าไหร่กันแน่

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ทั้งนี้เมื่อทีมงานได้เข้าไปตรวจสอบตารางเงินเข้า พบว่ายอดดังกล่าวจำนวน 9000 บาท นับรวมกับเงิน เ ยี ย ว ย า ในรอบที่แล้วด้วยนั้นเอง