เช็กเลย 3 กลุ่ม รับเงิน 7 พฤษภาคม 64

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติกดตามและต้องบอกว่า ตรงนี้  ดีมากเลยครับ ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 พฤภาคม เพจ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

1 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3 เบี้ยความ พิ การ โอนจ่ายเข้าบัญชีในวันที่ 7 พ.ค.64

ค่าป่วยการอสม.อสส.1,000 บาท

-โอนจ่ายเข้าบัญชีในวันที่ 14 พ.ค.6

-ค่าเสี่ยงภัยโควิดอสม.,อสส. 500 บาท

-โอนจ่ายเข้าบัญชีในวันที่ 18 พ.ค.64 (งวดของเดือนเม.ย.64)

ผู้ พิ การที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการ จะได้รับเงิน 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการฯ ทุกวันที่ 22 ของเดือน สิ้นสุดในเดือน ก.ย.64

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง กำหนดการจ่า ยเดิม (เงินอุดหนุ นเด็กแรกเกิด,เบี้ยยังชี พผู้สูงอายุ,เบี้ยค วาม พิ การ) เงินจะเข้าทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่เดือนพ.ค.64 วันที่ 10 เป็นวันหยุดประจำภาคของทางภาคอีสาน นับเป็นวันหยุดราชการ และในวันที่ 11 พ.ค.64 เป็นวันพืชมงคล

ดังนั้นจึงเลื่อนการจ่ายมาเป็นวันที่ 7 พ.ค.64 แทน อสม.,อสส. จะได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยเพิ่มอีกเป็น 3 เดือน คือเดือนเม.ย.-มิ.ย.64 แต่ถ้าโค วิ ดยังระบา ดและมีผู้ติ ดเชื้ อเพิ่มขึ้น อาจจะมีลุ้นได้ต่ออายุไปอีก