เช็กพื้นทีน้ำประปาไม่ไหล

ล่าสุดวันนี้ (18 พ.ค.2564) การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร บริเวณซอยลาดพร้าววังหิน เพื่อซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณคลองลาดพร้าว ถนนเสนานิคม 1 ในคืนวันนี้ (วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ขณะที่ คืนวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค. กปน. มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่ แ ต ก รั่ ว บริเวณสะพานเฉลิมโลก ถนนราชดำริ ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

และ ในคืนวันเดียวกัน (20 พ.ค.) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่ แ ต  ก รั่ ว บริเวณคลองกู้พารา ถนนเทพารักษ์ โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้