เช็กด่วน ประกาศล็อกดาวน์เพชรบุรี 6 ตำบล

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก30 พ.ค. 2564 เวลา 21:01 น.จากกรณีที่ศูนย์ โ ค วิด-19 เพชรบุรี รายงานพบ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ วันนี้ (30 พ.ค.64) เพิ่ม 754 ราย ติ ด เ ชื้ อ สะสม 5,191 ราย

ล่าสุด นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มีการออกคำสั่ง ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแ และห้ามเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ในบางตำบลของอำเภอเขาย้อย

ใจความระบุว่า ห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ ตำบลห้วยโรง ตำบลหนองชุมพลเหนือ ตำบลหนองชุมพล ตำบลบางค็ม ตำบลสระพัง และตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เว้นแต่ ผู้ที่ได้รับการยกเว้น ผู้ที่มีเหตุจำเป็นหรือมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิ ดตามตามมาตรา 50 มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ โ ร ค ติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมี่นบาท หรือมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ โ ร ค ติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำ ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำ ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง