เจ้าหน้าที่สวมชุด PE นั่งรถซาเล้งฝ่าแดด

ถือเป็นอีกข่าวที่หลายคนจับตามองผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Uan Prasit ได้โพสต์ภาพซึ่งเป็นภาพบุคลากรทางการแพ ทย์ สวมชุด PE ซึ่งแลกมาด้วยความร้อนและไม่สบายตัวในการทำงาน แต่เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ สวมชุด PE และนั่งโดยสารไปบนรถจักรย านยนต์พ่วงข้าง เพื่อทำหน้าที่ของตนเอง ท่ามกลางแดดร้อน ท่ามกลางกำลังใจ และเอาใจช่วย พร้อมเห็นใจกับความลำบากในการทำหน้าที่

โดยโพสต์ระบุว่า ด้วยหัวใจเกินร้อย ให้ภาพมันเล่ าเรื่อง รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงพย าบาลประโคนชัยบนรถคันนี้

1.พญ.นิษฐา อารยะศิลปธร อายุรแพ ทย์

2.น.ส.รัตนาพร ชื่นสด นักวิชาการสาธารณสุข

3.นายอินคาชาญ ผลทำมา จพ วิทย าศาสตร์การแ พทย์

4.นายโชคชัย อินทรีย์ พนักงานประจำห้องทดลอง(โชเฟอร์)

ภาพโดยUan_prasit_Awasada

มีผู้จะมอบรางวัลให้กับทีมงานบนรถ

วันนั้นทำใต้ต้นมะม่วง59ราย_ไปต่อที่บ้านอีก5ราย

เกือบเทกระจาด555

ประโคนชัยเราจะรอดไปด้วยกัน

สถานที่หมู่14บ้านถนนขาดตำบลประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์


โพสต์

ขอเป็นกำลังให้บุคลากรทีมแพ ทย์ทุกท่านด้วยนะครับ