เงินเข้าแล้ว ม.33

ม.33 เรารักกัน แบ่งจ่ายรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ เข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ หรือเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ภาพรวมทั้งโครงการ ครม.ได้เพิ่มวงเงินในโครงการอีก 1.17 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 8.11 ล้านคน โดยประชาชนสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ภาพดังกล่าว

วิธีตรวจสอบสถานะเงิน เ ยี ย ว ย า “ม.33 เรารักกัน” ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

1.) คลิกเข้าไปที่ “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ”

2.) กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ-นามสกุล รวมถึงวันเดือนปีเกิด

3.) คลิกที่ปุ่มตรวจสอบสถานะ

4.) ระบบจะแสดงข้อมูลการจ่ายเงิน เ ยี ย ว ย า

ภาพดังกล่าว

วิธีตรวจสอบสถานะ “ม.33 เรารักกัน” แอพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

ภาพดังกล่าว

1.) เปิดแอพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

2.) เลือกเมนู G-Wallet

3.) กดเลือกเมนู โครงการ “ม.33 เรารักกัน”

4.) แอพฯ เป๋าตัง จะแสดงจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ หรือยอดเงินคงเหลือในโครงการฯ พร้อมปุ่มกด สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ

ภาพดังกล่าว

ไทม์ไลน์การโอนเงิน เ ยี ย ว ย า โครงการ “ม.33 เรารักกัน” : โอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ดังนี้

– วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

– วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท