เงินเข้าบัญชีเกษตร 20 พ.ค.

ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2563 ในกรอบวงเงิน 1,912 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยจะจ่ายเดือนละครั้งทุกวันที่ 20 จนสิ้นสุดโครงการ เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ chongkho.inbaac.com ล่าสุดมาถึง งวดที่7 แล้ว

ภาพดังกล่าว

นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรรมการในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เผยกับ ฐานเศรษฐกิจ ว่า การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 2 ของโครงการประกันรายได้ปีที่ 2 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอัตรากิโลกรัม (กก.) ละ 0.04 บาท

สำหรับการคำนวณปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ได้ใช้วิธีการเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561/62-2563/64) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 713 กิโลกรัม (กก.) ต่อไร่ คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ซึ่งงวดที่ 1 นี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจะได้รับเงินชดเชยสูงสุด คือ 855.6 บาท โดย ธ.ก.ส. ประเมิน จ่าย กว่า 637 ล้านบาท มีเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดที่ได้ราคาส่วนต่างนี้ 1.38 แสนครัวเรือน

ภาพดังกล่าว

ส่วนการกำหนดราคาอ้างอิง คณะอนุกรรมการฯ ได้ใช้ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ของกรมการค้าภายใน เฉลี่ยจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดสำคัญ 10 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา น่าน ตาก เลย เชียงราย ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก และแพร่ เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน เพื่อคำนวณการจ่ายส่วนต่าง ประกันราคาข้าวโพด

นายเติมศักดิ์ กล่าวว่า ความจริงรัฐบาลไม่ควรแม้แต่จะ เ สี ย เงินด้วยซ้ำไป แต่อยากให้ราคาขายจริงสูงมากกว่านี้ ถูก  บิ ด เ บื อ น ด้วยกลไกต่างๆ อาทิการนำเข้าวัตถุดิบคาร์โบไฮเดรททุกตัว ข้าวโพดนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่ในทางกลับกันผู้ประกอบการอ้างว่าราคาข้าวโพดต่างประเทศในตลาดชิคาโก ราคาสูง แต่ก่อนข้าวโพดไทยราคาสูงกว่าตลาดชิคาโก แต่ปัจจุบันราคาข้าวโพดในประเทศไทยราคาต่ำกว่าตลาดชิคาโก ผม แ ป  ล ก  ใ จ

ภาพดังกล่าว

ตอนนี้เป็น ข้าวโพดหลังนา แล้วราคาข้าวโพดที่ทะลักมาจากเพื่อนบ้านที่เข้ามา กดราคาในประเทศ รัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรปรับพื้นที่นามาปลูกข้าวโพด แต่ราคาไม่ตอบสนองต่อพี่น้องเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเท่าไรนัก เนื่องจากมีการนำเข้าเข้ามา แต่กลไกในการนำเข้า แล้วส่งออก มูลค่าได้มากกว่าการนำเข้าเยอะจริง ทำให้ไทยได้เปรียบดุลการค้า แต่การนำเข้าข้าวโพดที่เข้ามา ได้มาตรฐานที่ประเทศไทยได้กำหนดแล้วหรือไม่ อย่างไร อย่างวันนี้ราคาที่เกษตรกรจะขายได้ควรจะอยู่ที่ 9 บาทกว่า แต่ว่าราคาวันนี้ได้ 8.46 บาท