อาคม เผยแล้วเพิ่มเงินจาก 2,000 เป็น 7,000

จากที่ประชุม ครม.อนุมัติ ม าต ร ก า ร ช่วยเหลือประชาชนในการเพิ่มกำลังซื้อช่วง CV-19 ระลอกที่ 3 เพื่อดูแลประชาชนกว่า 40 ล้านคนเป็นการเ ร่ ง  ด่วน โดยเห็นชอบกรอบเงินกู้ เพื่อ เ ยี ย วย า และฟื้ น ฟู เศรษฐกิจ ปรับปรุงโครงการเราชนะ และ ม.33 เรารักกัน

เพิ่มวงเงินทั้ง 2 โครงการรวมประมาณ 78,700 ล้านบาท โดยทั้ง 2 โครงการจะเพิ่มเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านระบบแอปพลิเคชัน เป๋าตัง สัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นจำนวน 2 สัปดาห์ โดยจะโอนวงเงินสิทธิ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ 27 พ.ค.นี้ และให้ใช้เงินไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564

คนละครึ่ง ยังไม่มาเบื้องต้นรัฐบาล เยี ย ว ย าก่อน 2 มาตรการเดือนนี้ ซึ่งรัฐบาลจะมีมาตรการเพิ่มเติมเเละจะขับเคลื่อเต็มที่ในไตรมาสที่ 3 คือ ตั้งเเต่เดือน ก.ค.เป็นต้นไป ซึ่งในช่วงนั้นจะมีมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 เติมเงินให้ผู้มีรายได้น้อย เเละมาตรการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้

ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย มองว่า มาตรการต่าง ๆ ควรขับเ  ค ลื่ อ น ทันทีตั้งเเต่ไตรมาสที่ 2

ส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ไปสำรวจมา มาตรการ คนละครึ่ง ยังเป็นโครงการที่ช่วย ก ระตุ้ น  รายได้และเงินห มุ นเ วี ย นในเศรษฐกิจได้ดี เพราะช่วยลดสินค้าการใช้จ่ายให้ประชาชนถึงร้อยละ 50

ส่วนมาตรการแจก e-Voucher 5,000-7,000 บาทต่อวัน มองว่ายังไม่ จู ง ใจเท่าที่ควร โดยอาจจะนำช้อปดีมีคืนกลับมาอีกครั้งเพื่อจูงใจกลุ่มประชาชนที่อยู่ในฐาน ภ า ษี ร้อยละ 20

พร้อมกันนี้ยังมองว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะทดถ อ ย มีแต่ก็น้อยมากแค่ ร้อยละ 10-20 เท่านั้น เนื่องจากรัฐมีมาตรการก ระตุ้ น การเ ร่ งฉี ด วั ค ซีนที่จะช่วยได้

จึงมีเสียงมากมายจากประชาชนที่ได้รับสิทธิ เรียกร้องให้ โอนเงิน 2,000 สดเป็น 7000 เข้าบัญชีดีกว่า เพราะใช้งานยาก สมัครยาก แอพ ล่ ม บ่อยอย่างไรก็ตาม มี โพลหลายสำนัก และโพสสอบถามตามกลุ่มต่างๆ ประชาชนเกือบทั้งหมดเห็นว่า ถ้าขอเงินสดจาก 2000 เป็น 7000 บาทเลยดีกว่าไหม

ภาพดังกล่าว

ล่าสุดคลังได้ออกมาตอบเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้ว ในการเพิ่มงบ ซึ่งคลังได้ชี้แจงว่าในส่วนของงบประมาณนั้นทางรัฐอนุมัติมาเพื่อจัดสรรได้ตามที่ระบุไปข้างต้น ซึ่งยังมีการยืนยันว่ายังไม่มีการเพิ่มเงินแน่นอน แต่หากมีอะไรคืบหน้าจะรีบรายงานอีกครั้ง