อัพเดทล่าสุด 10 จังหวัดที่ติด

ล่าสุดเมื่อเวลา 12.35 น. อัพเดทสถานการณ์  c v-19 วันนี้ รายงานเกาะติดความคืบหน้า จากการแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ c v-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดcv- 19 สูงสุด

ภาพดังกล่าว

จํานวนผู้ติด c v-19ในประเทศรายใหม่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 876 ราย

2 สมุทรปราการ 153 ราย

3 นนทบุรี 130 ราย

4 ปทุมธานี 119 ราย

5 เพชรบุรี 76 ราย

ภาพดังกล่าว

6 สมุทรสาคร 57 ราย

7 สงขลา 46 ราย

8 ชลบุรี 39 ราย

9 จันบุรี 32 ราย

ภาพดังกล่าว

10 ระนอง 25 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพฯ หรือ กทม. คงอันดับที่ 1 ติดสูงขึ้น และต้องจับตา สมุทรปราการ ปทุมธานี เพชรบุรี สงขลา ชลบุรี จันทบุรี และระนอง ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้

ภาพดังกล่าว

พื้นที่ ค    ว บ คุ ม สูงสุดและเ ข้ ม ง ว ด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด

ภาพดังกล่าว

พื้นที่   ค ว บ คุ ม สูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง รวม 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา สุราษฎร์ธานี