อัพเดทล่าสุด วิธีรับเงิน เราชนะ 2000 ทำอย่างไรตามนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตามกันอย่างมาตรงนี้ ต้องบอกว่า รับเงินกันทำไง ไม่ควรพลาด ล่าลุด ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบเพิ่มเงินเยียวยาโครงการเราชนะอีก 2,000 บาท แก่ผู้ได้สิทธิเราชนะ ไม่ว่าบัตรประชาชน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และลงทะเบียนใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มวงเงินโครงการเราชนะ อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยให้สิ้นสุดเวลาการใช้จ่ายในเดือนมิถุนายน 2564 วงเงินรวมประมาณ 67,000 ล้านบาท

เราชนะ 2000 บาทได้เงินเพิ่มหรือต้องลงทะเบียนใหม่ ?

หลายท่านถามเข้ามาว่า เราชนะ 2,000 บาท เปิดให้ลวงทะเบียนใหม่ไหม

จากข้อมูลที่มี ณ ตอนนี้ การแจกเงินเพิ่ม 2,000 บาท ครอบคลุมเป้าหมายผู้ได้สิทธิทั้ง 32.9 ล้านคน

คาดว่าการรับเงินส่วนนี้ จะโอนให้ตามช่องทางที่ผู้ได้สิทธิเราชนะได้อยู่ก่อนหน้า เนื่องจากสังเกตจากยอดผู้ได้สิทธิ์เราชนะรอบแรก จำนวนอยู่ที่ 32.9 ล้านคน เป็นจำนวนเดียวกับกลุ่มเราชนะที่ได้รับเงินเพิ่มอีก 2,000 บาทล่าสุด

อัปเดต 6 พ.ค. 64 ชัดเจนแล้วว่า เราชนะรอบ 3 เพิ่มเงิน 2,000. บาทให้ผู้ได้สิทธิเราชนะ อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

เราชนะ 2000 บาท เงินเข้าวันไหน

วันนี้ (6 พ.ค. 64) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ระบุว่า เราชนะรอบใหม่นี้ คาดว่าจะโอนเงินเข้าภายในเดือน พ.ค. นี้

นอกจากนี้ ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าของโครงการเราชนะ (โครงการฯ) ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,722 ล้านบาท

2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 115,150 ล้านบาท และ

3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 15,190 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,062 ล้านบาท และมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้ว จำนวน 24.9 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3533 3566 3579 และ 3595 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1122