อัปเดต สถานการณ์วันนี้

จากสถานการณ์การการ แ  พร่ กระจายของ CV-19 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์  C V-19 ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 2564 มีผู้ติด  C V-19 รายใหม่ขึ้นอีก 2,782 ราย ติดจากใน เ รื อ น จำ 6,853 ราย รวม 9,635 ราย ส่งผลทำให้ยอดติดสะสมอยู่ที่ 111,082 ราย

ศูนย์ข้อมูล C V -19

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลและรายละเอียดอย่างเป็นทางการ ให้รอจากการแถลงของศูนย์บริหารสถานการณ์การ แ พ  ร่ กระจายของ C V-19 หรือ ศบค. ซึ่งจะรายงานให้ทราบในเวลา 12.30 น. ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตาม ม า  ต ร ก า ร ป้ อ ง  กั น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะ