ออมสิน ชี้แจง แอปฯ Mymo ใช้ไม่ได้เกือบ 3 วัน

ล่าสุดจากกรณีที่แอฟพลิเคชั่น MYMO ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของธนาคารออมสิน เกิดเหตุ ขั ด ข้ อ งใช้งานไม่ได้เป็นเวลานานเกือบ 3 วัน และลูกค้าไม่ได้รับคำชี้แจงใดๆจากทางธนาคาร จนเป็นที่ วิ พ  า ก ษ์ วิ จ าร ณ์ ไปทั่วโลกออนไลน์นั้น

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ล่าสุด เฟซบุ๊กเพจ GSB Society ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กเพจของธนาคารออมสิน ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว ระบุว่า

ธนาคารออมสินชี้แจงปัญหาทางเทคนิคของการนำขึ้นแอป MyMo รูปแบบใหม่ ทำให้ต้องมีการจำกัดการใช้งาน ขณะนี้ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบแอป MyMo อยู่ระหว่างการแก้ไข รวมถึงในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวนการใช้งานแอปเพิ่มขึ้นมากเพื่อขอสิน เ ชื่ อ สู้ ภั ย COVID-19 ซึ่งผู้ให้บริการกำลังดำเนินการแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด

ธนาคารต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อกรณีที่เกิดขึ้น และทำให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกมา ณ ที่นี้

ภาพดังกล่าว

 

ภาพดังกล่าว