อนุมัติแล้ว ให้คนละ 10,000

เมื่อวานนี้ (วันที่ 8 พ.ค.64) ทางเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า รายงานว่า จากสถานการณ์การ แ พ ร่ c v-19 ประชาชนในหลายอาชีพได้รับผล ก ระ ท บ มากจนขาดรายได้ ที่ประชุม ครม. ล่าสุด จึงอนุมัติให้ ธ.ออมสิน และ ธกส. ออก สิ น เ ชื่ อ วงเงินแห่งละ 10,000 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้เพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตชั่วคราว

ผู้มีสิทธิขอ สิ น เ ชื่ อ นี้ ได้แก่ ผู้มีรายได้ประจำ (ที่ไม่ใช่จากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างในภาคเกษตร ที่ได้รับผลประทบจาก c v-19 มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

สำหรับวงเงิน สิ น เ ชื่ อ กำหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ปลอดชำระเงินต้นและดอก เ บี้ ย 6 งวดแรก ไม่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี

ผู้สนใจสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสิน และ ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ขอบคุณ ไทยคู่ฟ้า