หมอช้างเผย 2 ราศี 3 วันเกิดต้องเจอแบบนี้

วันที่ 24 พ.ค. 64 หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา หมอดูชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กผ่านเพจ “หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา” แ จ้ ง เ ตื อ น ผู้ที่เกิด 2 ราศี และ 3 วันเกิด ที่ต้อง ระ วั ง ปัญหาสุขภาพ อุ บั ติ เ ห ตุ และความวุ่ น ว า ย โดยวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 จะเกิดปรา ก ฎการณ์ราหูอมจันทร์เต็มดวง ซึ่งตรงกับวันพุธกลางคืน ราหูซ้ อ น ราหู ความ แ ร ง 2 เท่า

ภาพดังกล่าว

โดยทาง หมอช้าง ได้มีการระบุข้อความว่า “คืนวันพุธที่ 26 พฤษภาคมนี้ มีปรา ก ฏ การณ์ราหูอมจันทร์แบบเต็มดวง ผู้ที่เกิดราศีพฤษภ และ ราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ , วันจันทร์ , วันพุธกลางคืน ควรระวังในช่วงสัปดาห์นี้เป็นพิเศษ ทั้ง ปั ญ ห า สุขภาพ อุ บั ติ เ ห ตุ และเรื่องอารมณ์ แ ป ร ป ร ว น

ภาพดังกล่าว

นอกจากนี้ควร ห ลี กเ ลี่ ย ง การอยู่กลางแจ้งในคืนวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 และควรสวดบท ป้ อ ง กั น คราสจากพระราหูเป็นประจำ #ราหูอมจันทร์ #หมอช้าง”

ขอบคุณ FB : หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา