หนุ่มเห็นค่าไฟแบบนี้ รีบวิ่งไปดูมิเตอร์

จากช่วงที่ผ่านมาหลายคน บ่ น กันในรื่องค่าไฟ ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกรณี ค่าไฟแพงผิดปกติ ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 บางคนพบว่าค่าไฟแพงขึ้นเท่าตัว อาจจะเป็นเพราะทำงานที่บ้าน เนื่องจาก รัฐบาลออก  ม า ต ร  ก า ร หลักๆคือให้ Work from home ลดการเดินทาง ลดการ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค จึงทำให้เกิด ปั ญ ห า ค่าไฟ เช่น ล่าสุด ผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งได้สงสัยว่าทำไมค่าไฟแพงกว่าปกติ จึงได้ไปดู มิเตอร์ไฟฟ้า พบว่าตัวเลขการใช้งานถูกจดเกินมาตั้งเยอะ ทั้งที่ใช้ไฟไปแล้วยังไม่ถึงหน่วยที่พนักงงานจดไปเลย

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

หน่วยไฟที่ใช้ไปแล้ว หลังบิลค่าไฟมา ยังไม่ถึงที่พนักงานจดไปเลย 3856 หลังจด ก่อนบิลมาแต่จดไป 3883

ภาพดังกล่าว

ขอขอบคุณที่มาจาก: gao_tunwa