หนักมาก เปิดพื้นที่เสี่ยง 18 จังหวัด รับมือฝนตก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดคตามและต้องบอกว่า อย่าลืมพหร่มกันด้วย ฝนตักหนัก ล่าสุด ก รมอุตุนิ ยมวิทย า รายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ได้แก่ เชียงราย,แม่ฮ่องสอน,เชียงใหม่,ลำพูน,ตาก,สุโขทัย,กำแพงเพชร,นครสวรรค์,อุทัยธานี,กาญจนบุรี,ราชบุรี,ชุมพร,ระนอง,สุราษฎร์ธารี,พังงา,กระบี่,ภูเก็ต และ นครศรีธร รมราช

พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในระยะนี้

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง แต่ยังคงทำให้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงป 1-2 เมตร อ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และชาวเรือ บริเวณทะเลอันดามันควรงดก ารเดินเรือในระยะนี้ไว้ด้วย