ศบค. เผย สายพันธุ์อินเดียเข้าไทยแล้ว

ล่าสุดทางศูนย์บริหารสถานการณ์ แ พ ร่ ระ บ า ดของโ ร ค ติ ด เ ชื้ อไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ โ ค วิ ด ประจำวัน 10 พฤษภาคม 2564 โดย พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เปิดเผยในการแถลงว่า ที่ประชุมได้รับรายงาน พบหญิงชาวไทย อายุ 42 ปี ตั้งครรภ์ 25 สัปดาห์ ซึ่งเดินทางมาจากประเทศปากีสถาน พร้อมกับบุตรชาย 3 คน ประกอบด้วย อายุ 4 ปี, 6 ปี และ 8 ปี ซึ่งภายหลังเดินทางถึงประเทศได้ ได้เข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรอง และ กั ก กั น โ ร ค ในสถานกักกัน โ ร ค หรือ (State Quarantine) โดยตรวจพบติด เ ชื้ อ  โ ค วิ ด สายพันธุ์อินเดีย เป็นรายแรกของประเทศไทย

ภาพจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ทั้งนี้หญิงรายดังกล่าว ระหว่างเดินทางได้มีการแวะพักเครื่องที่ประเทศดูไบ และมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา ต่อมาในวันที่ 26 เมษายน ผล  ตร ว จ โ ค วิ ดยืนยันครั้งที่ 1 ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมด้วยบุตรชายอายุ 4 ปี อีก 1 ราย เนื่องจากระหว่างการ กั ก ตัว พักอยู่ห้องเดียวกัน ส่วนบุตรชายอีก 2 ราย ซึ่งพักแยกอีกห้อง ยังตรวจไม่พบ เ ชื้ อ

ทั้งนี้ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ยังกล่าวอีกด้วยว่า ขณะนี้ที่ประชุม ศบค. ได้กำชับ ม า ต ร ก า รเข้มงวด เพื่อป้องกันการ แ พ ร่ ระบาด และหวั่นเกิดเหตุการณ์ โ ค วิ ด สายพันธุ์อินเดีย ที่อาจกระจายและกลายพันธุ์ภายประเทศ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล COVID-19