วันนี้ยังหนัก 3 จังหวัด ติดสูงสุด

จากรายงานเกาะติดความคืบหน้า สถานการณ์ c v-19วันนี้การแถล งศูนย์บริหารสถานการณ์ c v-19(ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท10 จังหวัดอันดับพบผู้ติด c v- 19 สูงสุด

จํานวนผู้ติด cv-19ในประเทศรายใหม่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 872 ราย

2 นนทบุรี 590 ราย

3 เพชรบุรี 227 ราย

4 สมุทรปราการ 126 ราย

5 ปทุมธานี 66 ราย

6 นราธิวาส 54 ราย

7 สมุทรสาคร 49 ราย

8 ชลบุรี 34 ราย

9 พระนครศรีอยุธยา 29 ราย

10 สุราษฎร์ธานี และ ราชบุรี 25 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพฯ หรือ กทม. คงอันดับที่ 1 แต่ยอดลดจากพันราย, นนทบุรียอดพุ่งแรง 590 ราย เพชรบุรี สมุทรปราการ ยอดลดลงบ้างติดยังสูงเกินร้อย จับตา ปทุมธานี นราธิวาส สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี และราชบุรี ยอดเพิ่มจากวานนี้

พื้นที่ ค ว บ  คุ ม สูงสุดและ เ ข้ ม งวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด

พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง รวม 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา สุราษฎร์ธานี