ร.อ.ธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีต่อ

ล่าสุดทาง ศ า ล รัฐธรรมนูญได้แล้ว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังมีคุณสมบัติเป็น ส.ส. และรัฐมนตรีตามเดิม เนื่องจาก ก ฎ ห ม า ย ออสเตรเลีย ไม่ครอบคลุม รัฐธรรมนูญของแผ่นดินไทย

ในวันนี้ ศ า ล รัฐธรรมนูญ มีนัดชี้ขาด ในประเด็นที่ส.ส.พรรคก้าวไกล ยื่นเรื่องให้ตีความว่า ร.อ.ธรรมนัส ขาดคุณสมบัติในการเป็น ส.ส. และรัฐมนตรีหรือไม่ เนื่องจากเคยมีคดีความเรื่อง ย า  เ ส พ ติ ด จนต้อง ติ ด  คุ ก ที่ประเทศออสเตรเลียในปี 2537 โดยในรัฐธรรมนูญไทย มีเขียนไว้ชัดเจนว่า ผู้ใดที่เคยกระทำความ ผิ ด ฐ า น เป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า ย า เ ส พ ติ ด จะไม่มีคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรี

ในมุมของพรรคก้าวไกลชี้ว่า การ ผิ ด ก ฎ ห ม า ยเรื่อง ย า เ ส พ ติ ด เป็นความ ผิ ด สากล ไม่ว่าจะทำผิดที่ไหน ก็คือผิด อย่างไรก็ตาม ศ า ล รัฐธรรมนูญชี้ว่า คำว่าความ ผิ ด ที่เกิดขึ้น เกิดในประเทศออสเตรเลีย และไม่มีอำนาจก้าวล่วงต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทย โดยศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า อำนาจตุลาการของประเทศ ย่อมไม่ตกอยู่ในอำนาจตุลาการของประเทศอื่น

เมื่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงคำ พิ พ า ก ษ า ย่อมหมายถึง คำ พิ พ า ก ษ า หรือ ก ฏ ห ม า ย ของรัฐนั้นเท่านั้น ไม่รวมถึงคำ พิ พ า ก ษ า ของ ศ า ล ต่างประเทศ ศ า ล รัฐธรรมนูญสรุป เมื่อผลการตัดสินจาก ศ า ล รัฐธรรมนูญออกมาเป็นแบบนี้ ทำให้ร.อ.ธรรมนัส จะยังคงตำแหน่งส.ส. และรัฐมนตรีต่อไปตามเดิม