รายละเอียด ขั้นตอนทำสัญญาสินเชื่อ ผ่าน แอปฯ MyMo กรอกยังไงให้ผ่าน ทำตามนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชีคยลต่างติดตามและออกความคิดเห็นตรงนี้ต้องบอกว่า  ในช่วงสถานการณ์แบบนี้นั้น หลายๆคนประสบปัญหฟาค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือค่าใช้จ่าในครอบครัว ต่างได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์รอบที่ 3กันนทั้งสิ้น 

สำหรับคนที่กำลังอมองหาวงเงินสักก้อนตรงนี้ ดีกว่าแน่นอนถ้าในส่วนของวงเงินก้อนนั้น เป็นของ 1 ใน 5 สถาบันหลักกการเงินหลักของประเทศไทยอย่าง ธนาคารออมสิน 

ขั้นตอนขอ สินเชื่อออมสิน สินเชื่อสู้ CV19 จากธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักประกัน พร้อมการทำสัญญากู้เงินในกรณีที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเงื่อนไขจากธนาคารออมสิน ในแอปพลิเคชั่น MyMo หลังจากที่ธนาคารออมสินเปิดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสถานการณ์ ระลอรอบที่ 3 ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงสูง ได้เข้าขอสินเชื่อสู้ CV19 19 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา

สินเชื่อเสิรมพลังรากฐาน

โดยผู้ที่มีคุณสมบัติขอสินเชื่อออมสิน สินเชื่อสู้ CV19 จะต้องเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนด ดังนี้ สัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ผู้มีอาชีพอิสระ, ผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้มีรายได้ประจำจากหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากCV19 ไม่เป็นผู้มีรายได้จากภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ ผู้กู้ต้องมีแอปฯ MyMo ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64

ขั้นตอนการขอสินเชื่อออมสิน สินเชื่อสู้ CV19 มีดังนี้

1. เข้าแอปพลิเคชั่น MyMo เลือกเมนู สมัครสินเชื่อสู้ CV19

 

2. ระบบจะแสดงหน้าหลักเกณฑ์และรายละเอียดของสินเชื่อสู้ CV19 วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน ปลอดการชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้น+ดอกเบี้ย) จากนั้นให้กดปุ่มสมัคร

สมัครสินเชื่อ

3. กรอกเลขหลังบัตรประชาชน และข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน

4. ระบบแสดงรายละเอียดสินเชื่อที่จะได้รับ จากนั้นกดดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฎต่อไป เมื่อเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว ก็ให้รอการพิจารณาเงื่อนไขจากธนาคารโดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาอีกรอบหนึ่ง

การทำสัญญาเงินกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 1. ระบบจะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชั่น MyMo หรือ SMS ว่าได้รับการอนุมัติสินเชื่อสู้ภัย CV 19 กรุณากดทำสัญญาภายใน 7 วัน โดยให้เข้าไปที่แอปฯ MyMo แล้วเลือกถัดไป

 

2. อ่านเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาให้ครบถ้วน ก่อนกดถัดไป

3. ระบบแสดงสัญญาเงินกู้ ผู้กู้ควรอ่านและศึกษาทำความเข้าใจก่อนทำเครื่องหมายถูกต้องที่ช่อง ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และกด ยอมรับ

 

4. กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้

5. กดรับรหัส OTP เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด ยืนยัน

6. แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ กด “เสร็จสิ้น” จากนั้นธนาคารให้เงินกู้เข้าบัญชี

กดยืนยัย

รายละเอียดตามนี้เลย