ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงแล้ววันนี้ นำเข้าวัคซีน ซิโนฟาร์ม

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดแถลงข่าว “แนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก ‘ซิโนฟาร์ม’” โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)” โดย นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ภายหลังราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ รคโ ควิด-19

ขณะที่ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขียนข้อความชี้แจงรายละเอียดของราชกิจจาฯฉบับนี้ 5 ข้อ ดังนี้

1. การที่ราชวิทยาลัยฯ จะมาช่วยจัดหาวัคซี น “ตัวเลือก” มาให้นั้น เมื่อวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยสามารถผลิตและใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาด ทางราชวิทยาลัยจะค่อย ๆ ลดปริมาณวัคซีน “ตัวเลือก”นี้ลง เช่นเดียวกับ ยา และเวชภัณฑ์อื่น ๆ ที่สามารถผลิตได้ในประเทศ ราชวิทยาลัยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

2. สำนักงานราชวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานยังต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลิต นำเข้า ร่วมทั้งการให้อนุญาตเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินนี้

3. ประกาศที่ได้ประกาศไปนี้เป็นการประกาศตามภารกิจของราชวิทยาลัยตาม พ.รบ.จัดตั้งราชวิทยาลัย อันเป็นภารกิจปกติ

4. ในส่วนของประกาศนี้นั้น เป็นไปตามความเห็นของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ โดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยในเรื่องวิชาการ วิจัย และการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ

5. ราชวิทยาลัยฯ และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานประสานงานกันในเรื่องต่าง ๆ มาก่อนหน้านี้นานแล้ว เพื่อสุขภาพและการสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย ขณะเดียวกัน โลกออนไลน์แห่แชร์เอกสารจาก บริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จำกัด ส่งถึง ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้อำนวยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เรื่องการเสนอขายวัคซี นต้านโค วิ ด-19 ยี่ห้อ ซิโนฟาร์ม จากบริษัท TELLUS AGROTECH PRIVATE LIMITED จำนวน 20 ล้านโดส

ล่าสุด นายกรกฤษณ์ กิติสิน ในฐานะเป็นผู้ประสานงานจาก TELLUS AGROTECH PTE. LTD. เป็นผู้ดำเนินการติดต่อและเสนอขายวัคซี นต้านโ ควิด-19 ยี่ห้อซิโนฟาร์ม ให้สัมภาณ์มติชนออนไลน์ถึงกรณีเอกสารที่ส่งถึงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เผยแพร่ในในโซเชียลว่า

ยอมรับเอกสารที่มีการเผยแพร่เป็นเอกสารจริง ที่ส่งถึง ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้ส่งเมื่อเช้าของวันนี้ (27 พ.ค.) “เหตุผลที่ได้ส่งเอกสารเนื่องจาก 1 เดือนที่ผ่านมาแม้ว่าบริษัทจะพยายามดำเนินการติดต่อกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และนายอนุทินชาญวีรกุล รองนายกฯและรมว.สาธรณสุขแล้ว แต่บริษัทก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือเข้าพบเพื่อนำส่งเอกสารพร้อมนำเสนอวัคชีนยี่ห้อซิโนฟาร์ม ” นายกรกฤษณ์ กล่าว

เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้เคยยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการหรือไม่ นายกรกฤษณ์ บอกว่า ” ไม่ได้ทำ เพราะทางบริษัทต้องการทำหน้าที่ประสานงานให้ผู้ผลิตเข้าไปคุยเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัท วัตถุประสงค์ที่ทำหนังสือไปถึงราชวิทยาลัยคือ หากสนใจเราก็จะเข้าไปนำเสนอ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับทางราชวิทยาลัย ” ขณะที่ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ผู้แทนบริษัทวัคซีนซิโนฟาร์มที่ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์มกับทาง อย.คือ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด โดย อย.จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาในวันที่ 28 พฤษภาคม ซึ่งหากได้รับการขึ้นทะเบียน บริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียนก็จะเป็นผู้นำเข้า

ขอบคุณ มติชนออนไลน์