ราคาทองวันนี้ พุ่งพรวด แบบ มีกำไร

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม รวมถึงคนทั้งประเทศ ส่วนใหญ่ต่างสนใจในเรื่องนี้ เรัยกได้ว่า ช่วงนี้ ผันผวนกันต่อเนืองวันต่อวันจริงๆ ล่าสุด สำหรับราคาทองวันนี้ เปิดตลาดเช้าวันพฤหัสบดี ป รับขึ้น 150 บาท เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 64 สมาค มค้าทอ งคำรายงานว่า ราคาทองไทยวันนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.27 น. ราคาทองปรับขึ้น 150 ส่งผลให้ ทอ งคำแท่ง รับซื้ อบาทละ 26,250 ขายออกบาทละ 26,350 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้ อบาทละ 25,772 ขายอ อกบ าทละ 26,850 บาท

สมาคมค้าท องคำ

ล่าสุดเมื่อเวลา 09:46 มีการปรั บราคาทองในครั้งที่2 ขึ้นอีก 50 ส่งผลให้ราคาทองเช้านี้ ปรับขึ้ นแล้ว 200 บาท

ทอ งคำแท่ง

– รับซื้ อบา ทละ 26,300 บาท

– ขา ยออกบาทละ 26,400 บาท

ทองรูปพรรณ

– รับซื้ อบาทละ 25,832.64 บาท

– ข ายออกบาทละ 26,900 บาท

อย่างไรก็ตาม เช้านี้ราคาทองปรับขึ้น 2 ครั้งรวด รีบเทขายกันได้เลยจ้า

ขอบคุณ สมาคมค้าทองคำ