ราคาทองคำล่าสุด พุ่งขึ้นหนัก คนแห่พากันเทขาย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจตรงนี้คำว่าทอง เป็นสิ่งที่มีค่า สามารถแลกเปลี่ยนได้สากลทั่วโลกล่าสุด วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 สมาคมค้าทอ ง คำรายงาน ราคาทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:29 น. โดยราคาท องล่าสุดราคานั้น ได้ปรับขึ้นมาอีก 50 บาท หลั งจากที่เมื่อวานนี้ ไ ด้ปรับ พุ่งขึ้นมา 300 ส่งผลทำให้ราคาวันนี้ทองคำแท่ ง รับซื้ อบาทละ 26,800 ขายออกบ าทละ 26,900 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้ อบาทละ 26,317.76 ขายออ กบาทละ 27,400 บาท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้ างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเห ล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้ องรู้และสังเกตุเมื่อเวลา ไปซื้ อท องตามร้านทองต่างๆ ซึ่ งนอกจากร้านขายทองต้องติด สลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแ ล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้ อทอง

1 ร้านทองต้องแสดงราคาข ายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้อคืน และมีก ารแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเห น็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ท องเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของท องแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้าท องคำ