รวม 10 ผลงานเพลง ประพันธ์โดย นายกฯ

ตั้งแต่มีการ ยึ  ดอำนาจจากรัฐบาล  ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นับเป็นเวลากว่า 7 ปีแล้ว   และในปัจจุบันก็ยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นสมัยที่สอง (ไม่นับรวมสมัยที่เป็น คสช.)

ภาพดังกล่าว

จากการบริหารประเทศมาหลายปี โดยรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์ ก็สร้างผลงานเอาไว้มากมาย และอีกหนึ่งผลงานที่มักจะได้รับการพูดถึง นั่นก็คือ การแต่งพลง วันนี้จึงได้นำ 10 ผลงานเพลงตลอดเวลาการบริหารประเทศมาฝากกัน

1. คืนความสุขให้ประเทศไทย เ ผ ย แ พ ร่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 เป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าจะคืนความสุขให้กับคนไทย ขอเวลาอีกไม่นาน

2. เพราะเธอคือประเทศไทย เ ผ ย แ พ ร่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 มีเป้าหมายเพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมมือกันคนละไม้ละมือเพื่อพัฒนาประเทศ เพราะลำ พั ง ลุงตู่ทำคนเดียวไม่อาจทำให้ประเทศไทยกลับมามีความสุขได้

3. ความหวังความศรัทธา เ ผ ย แ พ ร่เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นเพลงที่มีเนื้อหาให้กำลังใจประชาชน พร้อมแนะว่าหากทุกคนมีความสามัคคีกัน ก็จะสามารถก้าวข้าม อุ ป   ส ร ร ค ไปได้ และสำคัญคือมาแปลก เพราะมีการผสมผสานแนวดนตรีแบบแจ๊สเข้าไป

4. สะพาน เ ผ ย แ พ ร่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 มีเนื้อหาในแนวให้กำลังใจ หากมี อุ ปส ร ร ค ใดๆ มาขวางกั้น ขอให้ อ ย่ า ท้ อ แ ท้ เพราะอีกไม่ไกล ปลายทางจะเราจะพบกับสิ่งที่ฝันเอาไว้ นั่นก็คือความร่มเย็นที่แสนสดใส

5. ใจเพชร เ ผ ย  แ พ ร่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเพลงแนวให้กำลังใจอีกเช่นเคย มีเนื้อหาเพลงประมาณว่า ให้ทำใจให้แข็งแกร่งดังเพชน แล้วจะก้าวข้ามผ่าน อุ  ป สร รค ไปได้

6. สู้เพื่อแผ่นดิน เ ผ ย แ พ ร่ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นเพลงที่สื่อให้เห็นถึงควา ม น้  อ ย ใ จ เพราะมีทำนอง เ ศ ร้ า เหงาหงอย และ ท้ อ แ ท้ เนื้อหาเพลงเป็นแนวให้ความหวัง ให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีกว่าเดิม

7. ในความทรงจำ เ ผ ย แ พ ร่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เป็นเพลง ป ลุ ก ใจ ให้ประชาชนคนไทยรวมกันเป็นหนึ่งเดียว อ ย่ า ทำ ล า ย และทำ ร้ า ยกัน ขอให้มีความจริงจังซึ่งกันและกัน เพราะสามัคคีคือพลัง ที่จะนำพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน

8. วันใหม่ เ ผ ย แ พ ร่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นผลงานเพลงที่ปล่อยออกมาช่วงเลือกตั้ง มีความหมายสื่อถึงความฝันของคนไทย ที่จะได้มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง อีกไม่นานวันใหม่ที่สดใส กำลังจะมาหาพวกเราทุกคน

9. มิตรภาพ เ ผ ย แ พ ร่ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 แต่งขึ้นมาเพื่อฉลองสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา เนื้อหาในเพลงกล่าวถึงมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา แผ่นดินสองชาติประชาใกล้ชิด เราคือมิตรร่วมมือด้วยความใส่ใจ

10. ไทยคือไทย เ ผ ย แ พ ร่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นเพลงมาร์ชแนว ป ลุ ก ใจ แต่ขึ้นหลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนตระหนักในการทำความดี รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์