ยืมเงิน 30,000 อนุมัติไวทันที

ใครที่ขัดสนทางด้านการเงิน หากมีความสนใจ อยาก กู้ ยืมเงิน วันนี้ เรามี สินเชื่อ ดีๆ มาแนะนำ สินเชื่อ บุคคล Speedy Loan เป็นของ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บริการ สมัคร สิ น เ ชื่ อ เงินสดได้ง่ายๆ โดย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือ บุคคล ค้ำ ประกัน รับเงินสด เข้าบัญชี ธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสะดวกสบายกับ หลายช่องทางการผ่อนชำระ ใครสนใจไปดูรายละเอียดกัน

รายละเอียด

– สมัครได้ง่าย โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือ บุคคล ในการ ค้ำ ประกันใดๆ

– เมื่อขอ สิ น เ ชื่ อ ไปแล้วได้รับ การอนุมัติ ธนาคาร จะโอนเงิน กู้ เข้าบัญชี ธนาคาร ที่ลูกค้า ได้แจ้ง ความประสงค์ไว้

– วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 3,000,000 บาท

– 20,000- 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน

– 30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน

– 100,000 – 3,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน

– ชำระคืน ธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน

อัตราดอก เ บี้ ย

– คิดอัตรา ดอก เ บี้ ย แบบลดต้น ลดดอก

– ระยะเวลา การผ่อนชำระ ขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

อนุมัติไว กับ สิ น เ ชื่ อ บุคคล Speedy loan

– วงเงิน อนุมัติ สูงสุด ไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 3,000,000 บาท

– ระยะเวลา ผ่อนชำระ นานสูงสุด 72 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสาร ยืนยัน ตัวตน

สำเนา บัตรประชาชน เพียงอย่างเดียว เท่านั้น หรือสำเนา บัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ ประจำตัว ประชาชน และ รูปถ่าย บนหน้าบัตร พร้อมแนบ สำเนา ทะเบียนบ้าน

เอกสาร ยืนยัน รายได้

สลิป เงินเดือน ปัจจุบัน หรือ หนังสือรับรอง เงินเดือน และสำเนา ใบแจ้งยอด เงินฝาก ย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับ พนักงานประจำ)

สำเนา หนังสือ จดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และ สำเนา ใบแจ้ง ยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับ เจ้าของกิจการ)

บัญชีเงินฝาก

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

เงื่อนไขโดยรวม

– อัตรา ดอก เ บี้ ย สิ น เ ชื่ อ เงินให้ กู้ ยืม บุคคล Speedy Loan ใช้กับ ลูกค้า ที่ สมัคร และ ได้รับ อนุมัติ ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค – 31 ธ.ค 2563 เท่านั้น

– ระยะ เวลา ในการ ผ่อน ขั้นต่ำที่ 12 เดือน สูงสุดที่ ไม่เกิน 72 เดือน

– การ อนุมัติ สิ น เ ชื่ อ เงินให้ กู้ ยืม เป็นไปตาม ธนาคาร กำหนด เท่านั้น

– ใครที่สนใจ สามารถ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777