ยังคงสูงอยู่ ราคาทองล่าสุดวันนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนสืทั้งประเทศ ต่างให้ความสนนใจและติดตาม ต้องบอว่าราคาทองช่วงนี้่ขึ้นจริงๆล่าสุด วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สมาคมค้าทองคำรายงาน ราคาทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:29 น. โดยราคาทองล่าสุดราคานั้น ยังคงที่หลังจากที่ปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลายวัน ส่งผลทำให้ราคาวันนี้ทองคำแท่ ง รับซื้อบาทละ 26,900 ขายออกบาทละ 27,000 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 26,408.72 ขายออกบาทละ 27,500 บาท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านขายทองต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

 

1 ร้านทองต้องแสดงราคาขายทองแท่งและท องรูปพรรณ ของแต่ละวันชัดเจน มีก ารแสดงราคารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็ จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติ ดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็ นต์ทอ งเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ขอ งโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของ ทองแต่ละชิ้ นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้าทอ งคำ