ยอดล่าสุดวันนี้

รายงานยอด โ ค วิ ดจากศบค. วันนี้ ข่าว เ ศ ร้ า เ สี ย ชี วิ ต เพิ่ม 47 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุ 3,000 รายอีกวัน ด้าน ศบค.เตรียมแถลงรายละเอียดอีกครั้ง เมื่อเวลา 07.55 น. วันที่ 27 พ.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด -19 (ศบค.) รายงานสถานการ ณ์ แ พ ร่ ระ บ า ด ของ โ ร ค โ ค วิ ด -19 ประจำวัน เบื้องต้น ผู้ ป่ ว ย รายใหม่รวม 3,323 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 2,104 ราย, ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้อง ขั ง 1,219 ราย หาย ป่ ว ย กลับบ้าน 2,063 ราย หาย ป่ ว ย สะสม 66,402 ราย ยอดผู้ ป่ ว ย สะสมระลอกเดือนเม.ย. จำนวน 106,576 ราย ผู้ เ สี ย ชี วิต เพิ่ม 47 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งในเวลาประมาณ 12.30 น.

ภาพดังกล่าว

ศบค. รายงาน ยอด โ ค วิ ด วันนี้ ข่าวเ ศ ร้ า เ สี ย ชี วิ ต เพิ่ม 47 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุ 3,000 ราย

ขอบคุณ ข่าวสด