มาแล้ววันนี้ 36 จังหวัดต้องเจอ

ล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานแผนที่แสดงพื้นที่ เ สี่ ย ง ภั  ย ฝนฟ้า คะ น อ ง และลม ก ระ โ ช ก แ ร ง ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยจังหวัดที่เป็นพื้น ที่ เ สี่ ย ง ได้แก่ เชียงราย, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ตาก, น่าน, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, เลย, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, กาฬสินธุ์, ชัยภูมิ, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, นครราชสีมา, ลพบุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ราชบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, นครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด

ด้วยในช่วงวันที่ 16 – 21 พฤษภาคม 2564 ม ร สุ ม  ตะวันตกเฉียงใต้ พั ด ป  กค ลุ ม ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับยังคงมีลมตะวันออกเฉียงใต้ พั ด ป ก ค ลุ ม ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้า คะ น อ ง เพิ่มขึ้น และมีลม ก ระโ ช ก แ ร ง กับมีฝนตก ห นั ก บางแห่ง

จึงขอให้ประชาชน ระวัง อั น ต ร า ย จากฝนตก ห นั ก ไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามัน ควรเพิ่มความ ระ มั ด ระวั ง  ในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้า คะ น  อ ง

ขอบคุณ กรมอุตุฯ