มทภ.2 ชี้แจง พ.ต.แพทย์หญิง แก๊ง ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ยังไม่ผิดวินัยทหาร

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อพล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) จับกุม พ.ต.แพ ทย์หญิง อมราภรณ์ วิเศษสุข สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ช่วยราชการโรงพย าบาลค่ายสุรนารี ตามหมายจับศ าลอ า ญาในข้อหาฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ป และประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน

พล.ท.ธเนศ ระบุว่า ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พิจารณาให้ประกันตัว พ.ต.พญ.อมราภรณ์ แล้ว โดยวันที่ 17 พ.ค. เจ้าตัวกลับเข้ามาทำงาน และรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน ทั้งนี้กรณีนี้ต้องแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือความผิดค ดีอา ญ ากับความ ผิ ดวินัยท หาร ในส่วนของความผิดวินัยทหาร ทางกองทัพภาคที่ 2 จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการสอบสวน

ข้อเ ท็จจริงว่าการดำเนินการของ พ.ต.แพ ทย์หญิงอมราภรณ์กระทบต่อภาพลักษณ์ทำให้กองทัพเสี ยหายหรือไม่ มีการใช้เวลาราชการหรือแต่งชุดทหารเข้าไปร่วมทำธุรกิจหรือไม่ แต่เบื้องต้นจากการสอบถามทราบว่า พ.ต.แพ ทย์หญิงอมราภรณ์ ใช้เวลานอกเวลาราชการไปทำธุรกิจ และมองได้ว่าเรื่องนี้เป็นความผิ ดส่วนตัวในทางค ดีอ าญา


เครือข่าย

พล.ท.ธเนศ กล่ าวต่อว่า อย่างไรก็ตามทางกองทัพภาคที่ 2 จะประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งเรื่องการสอบสวนและการรวบรวมพย า นหลักฐาน หากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งสำนวนค ดีให้กับอัยการ และอัยการพิจารณาส่งศาล ทางกองทัพภาคที่ 2 ก็จะมีคำสั่งให้ พ.ต.แพทย์หญิง อมราภรณ์พักราชการทันที เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน

ขอยืนยันว่ากองทัพภาคที่ 2 จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างเต็มที่ในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม