พรุ่งนี้กลุ่มเดียวเราชนะเงินยังไม่เข้า

จากกรณีเงิน  เ ยี ย ว ย า เราชนะ และ ม33เรารักกัน น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการ เราชนะ ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ คนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ตามช่องทางที่เคยได้รับของแต่ละกลุ่มโดยอัตโนมัติ โดยประชาชนกลุ่มที่รับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน เป๋าตัง จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ 27 พ.ค. 2564

ภาพดังกล่าว

ขณะนี้ประชาชนกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 21 และ 28 พ.ค. 2564 โดยวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าวสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

อย่างไรก็ตาม ไทม์ไลน์การโอนเงินของทั้ง เราชนะ และ ม33เรารักกัน มีดังนี้

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ภาพดังกล่าว

โครงการเราชนะ : โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าบัตรประชาชน (กลุ่ม เ ป ร าะ บ า ง ) วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการ ม33เรารักกัน : โอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โดยทุกโครงการสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว