พระฉันหมูกระทะปิ้งย่างในวัด

ล่าสุดวันนี้ ( 10 พฤษภาคม) เฟซบุ๊กเพจชื่อดังได้มีการโพสต์คลิปดราม่า พระฉันหมูกระทะ โดยระบุว่า ใน TikTok เ ถี ย ง กันใหญ่เลยว่าพระฉันแบบนี้ได้ไหม บางก็บอกว่าได้เพราะเป็นพระบ้านไม่ใช่พระป่า คือพระไม่ได้ใช้พระวินัยเดียวกันเหรอวะ ป ระ เ ด็ น นี้พระมหาไพรวัลย์ เคยบอกไว้ว่า

ภาพดังกล่าว

การฉันในลักษณะนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัย เพราะว่า พระพุทธเจ้าฉันอาหารโดยพระเป็นผู้ปรุงเอง หรือการทำของดิบให้เป็นของสุกด้วยตัวเอง จะห้ า ม ทำ แต่บางครั้งการที่พระรับนิมนต์ไปนั้น พระไม่อาจทราบได้ว่า เมื่อโยมนิมนต์ไปที่บ้านจะถวายอาหารอะไร ขณะที่ปัจจุบันนี้ คนไทยชอบกินหมูกระทะ ชอบกินชาบูสุกี้กัน หรือบางทีอยากทำบุญให้คนที่ ต า ยไ ปแล้ว ซึ่งชอบกินอาหารเหล่านี้ จึงทำบุญด้วยการนำอาหารมาถวายพระ

นอกจากนี้ บางครั้งพระเองก็ไม่ทราบด้วยว่า ผิ ด หรือไม่ เนื่องจากเป็นของที่ญาติโยมถวายมาแล้วคิดว่าไม่เป็นอะไร หรือบางทีพระก็ทราบว่า อ า บั ติ แต่ครั้นจะไปบอกว่า ผิ ด โยมก็อาจจะ เ สี ย หน้าได้ เสีย ศ รั ท ธ า ถวายภัตตาหารแล้วพระไม่ฉัน กลับกลายเป็นว่าทำศรัทธาของญาติโยม ต ก ไป มันจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งพระยอม อ า บั ติ เพียงเพราะต้องการ รั ก ษ า ศรัทธาของญาติโยมไว้ก็เป็นได้

ภาพดังกล่าว

โยมทั้งหลายควรจะสร้างความเข้าใจกันใหม่ว่า ต่อจากนี้ไป ห้ า ม ไม่ให้โยมถวายของเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นชาบู สุกี้ หมูกระทะ หรืออาหารที่พระต้องปรุงเอง ซึ่งจะช่วยไม่ให้ส่งเสริมพระทำ ผิ ด วินัย อย่าทำให้พระต้องไปนั่งและปรุงอาหารเหล่านี้ด้วยตัวท่านเอง อาตมาเป็นพระยังมองว่าไม่เหมาะ ให้พระไปนั่งย่างหมู ย่างกุ้ง ใครเขาเห็นก็ไม่เกิดความ ศ รั ท ธ า ฉะนั้นทางแก้ของเรื่องนี้ก็คือ อย่าถวายของพวกนี้อีก พระมหาไพรวัลย์ ชี้แจง

อย่างไรก็ตาม พระมหาไพรวัลย์ ยังกล่าวต่อว่า หากญาติโยมมีความตั้งใจที่จะถวายอาหารประเภทนี้ ก็ควรจะปรุงให้เสร็จเรียบร้อย ราดน้ำจิ้มให้พร้อมแล้วถวายพระเป็นถ้วยๆ ไป แต่ถ้าให้พระไปนั่งรอให้โยมปรุงอาหารให้ก็ถือเป็น อ าบั ติ เช่นกัน ดังนั้นหากเ ลี่ ย ง ได้ก็ควร เ ลี่ ย ง ถวายอาหารประเภทนี้ และถวายเป็นพวกแกง ต้ม ผัด ที่ปรุงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะดีที่สุด เพื่อเอื้อเฟื้อไม่ให้พระ ผิ ด พระวินัย

ตามหลักพระวินัย ห้ า ม ไม่ให้พระปรุงอาหาร เพราะเมื่อไหร่ที่พระปรุงอาหารพระก็จะติดในรสชาตินั้น หมายความว่า พระจะเลือกที่ชอบไม่ชอบแล้ว เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรง ห้ า ม เพราะไม่ต้องการให้พระติดในรสชาติอาหาร เขาถวายอย่างไรมาก็ฉันไปตามนั้น พระมหาไพรวัลย์ อธิบาย

สำหรับการ ห้ า ม พระปรุงอาหารฉันเอง อยู่ใน อ า บั ติ นอกพระปาฏิโมกข์ ท่านปรับอาบัติทุกกฎ คือ อา  บั ติ ที่ไม่ได้อยู่ใน 227 ข้อ แต่ว่าอยู่ในข้อปลีกย่อย ซึ่งเป็นข้อที่พระต้องสำรวมและระวัง เจริญพร

ดูคลิปคลิกที่นี่