ผู้ว่าฯสั่งปิดโรงงานกลางเมืองชลบุรี

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเมื่อวันที่ 22 พ.ค.64 สถานการณ์ CV-19 จ.ชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เผยพบผู้ติด CV-19 รายใหม่ 71 ราย สะสม 4,072 ราย รักษา 944 ราย หาย 3,112 ราย

พบคลัสเตอร์ตลาดใหม่ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี 14 ราย สัมผัสผู้ติดยืนยันในครอบครัว 11 ราย

บุคลากรทางการแพ ทย์ 1 ราย สัมผัสผู้ติดยืนยัน (ในสถานประกอบการแห่งหนึ่ง) 8 ราย

ผู้สัมผัสผู้ติดยืนยัน ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวน 14 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวน 23 ราย

ค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 203 ราย

ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น อีกจำนวน 1,876 ราย และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ตนได้ออกหนังสือตำสั่ง คณะกรรมการโร คติดต่อ จ.ชลบุรี ที่ 26/2564 ให้ปิดโรงงานผลิตท่อทองแดงส่งออกต่างประเทศ ตั้งอยู่ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี หลังฝ่ายค้นของสำนักงานสาธารณสุข จ.ชลบุรี เข้าไปตรวจสอบ พบมีพนักงานโรงงานจำนวนหนึ่งติด CV-19 และเป็นต้นตอในการแพร่ระบา ดเป็นวงกว้าง

ดังนั้นเพื่อเป็นจำกัดวงไม่ให้แพร่กระจายออกไปจึงอาศัยอำนาจ มาตรา 22 มาตรา 34 และ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโร คติดต่อ 2558 พระราชกำหนดฉุกเฉิน 2548 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าฯชลบุรี เห็นชอบ ปิดบริษัทนี้ชั่วคราว 14 วัน นับตั้งแต่ ค่ำวานนี้ ถึง 4 มิ.ย.64 โดยมิให้ เจ้าของหรือผู้เกี่ยวข้องโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น